شصت و هفتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی fا همکاری جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی

موضوع: خلاقیت و نوآوری در آموزش (گفتار چهارم؛ تکنیک‌ها و روش‌ها)

زمان برگزاری: سه‌شنبه 29 آذرماه 1401 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: دکتر حمید حمزه‌زاده

جهت دریافت فایل ویدیوئی و فایل ارائه نشست فوق کلیک فرمائید.

heavy