شصت و هشتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

موضوع: نقش وب‌کوئست در آینده زیر نظام‌های آموزش

زمان برگزاری: سه‌شنبه 13 دی‌ماه 1401 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: دکتر محمدصادق بیجندی

جهت دریافت فایل ویدیوئی و فایل ارائه نشست کلیک فرمائید.

heavy