شصت و نهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی با همکاری سازمان جهاددانشگاهی علم و صنعت

موضوع: آینده مشاغل مرتبط با انرژی و صنعت الکترونیک قدرت

زمان برگزاری: سه شنبه 20 دی‌ماه 1401 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: دکتر محسن قربانعلی‌زاده افجه

جهت دریافت فایل ویدیوئی و فایل ارائه نشست کلیک فرمائید.

heavy