نشست 7: هوش مصنوعی و مشاغل آینده

هفتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 19 مردادماه

ارایه دهنده: دکتر خلیق رضوی

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.