هفتادمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

موضوع: نقش وب‌کوئست در آینده زیرنظام‌های آموزشی (بخش دوم)

زمان برگزاری: سه‌شنبه 27 دی‌ماه 1401 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: دکتر محمدصادق بیجندی

جهت دریاف فایل ویدیوئی و فایل ارائه نشست فوق کلیک فرمائید.

heavy