هفتاد و دومین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی

موضوع: آینده گردشگری و مشاغل مرتبط

زمان برگزاری: سه‌شنبه 18 بهمن‌ماه 1401 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: دکتر سعید هاشمی

جهت دریافت فایل ویدیوئی و فایل ارائه نشست کلیک فرمائید.

heavy