هفتاد و سومین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

موضوع: چالش‌های حقوقی مشاغل آینده:‌قراردادها

زمان برگزاری: سه‌شنبه 9 اسفندماه 1401 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: دکتر محمدرضا نصراللهی

جهت دریافت فایل ویدیوئی و فایل ارائه نشست فوق کلیک فرمائید.

heavy