هفتاد و چهارمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ

موضوع: آنیده مشاغل در حوزه مالی

زمان برگزاری: سه شنبه 23 خرداد 1402 ساعت 10 الی 11

ارایه دهنده: دکتر ابراهیم حاج خان میرزای ضراب

جهت دریافت فایل ویدیوئی و فایل ارئه نشست لطفا کلیک کنید.

heavy