نشست 8: آینده مشاغل در صنعت بازی های ویدئویی

هشتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 2 شهریور ماه

ارایه دهنده: محمدرضا محمدنژاد

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.