نشست 9: آینده امنیت سایبری و مشاغل مرتبط

نهمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی

زمان برگزاری: سه شنبه 9 شهریور ماه

ارایه دهنده: افشین صندوقدار

جهت مشاهده فایل ضبط شده ویدئویی و فایل وبینار فوق کلیک فرمائید.