کلیه نشست‌های تخصصی

نشست 57: خلاقیت و نوآوری در آموزش (گفتار سوم؛ آموزش خلاقیت و نوآوری)
نشست 56: آینده فعالیت در بازارهای مالی بین‌المللی
نشست 55: اقتصاد گیاهان دارویی، وضعیت فعلی؛ جهت‌گیری آینده
نشست 54: کسب و کارهای آینده؛ رصد و دیده‌بانی روندهای نوظهور جهانی
نشست 53: آینده مشاغل تحت تاثیر تحول دیجیتال (با تاکید بر مشاغل صنعت و معدن)
نشست 52: خلاقیت و نوآوری در آموزش (گفتار دوم؛ آموزش)