عنوان گزارش
توضیحات
دانلود فایل

آینده آموزش

نوشتهٔ توماس فری

ترجمهٔ حبیب اله حبیبی فهیم

پیش بینی اقتصاد ایران 2021-2025

از دیدگاه واحد اطلاعات اکونومیست

مشاغل آینده تا افق 2030

مدرسه تعالی رویای آینده

آینده صنعت خودرو

گزارش صنعت خودروی ایران؛

مشتمل بر پیش بینی های 10 ساله تا 2030

ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

فعال سازي نهادهاي واسط

معاونت پژوهشهای اجتماعی – فرهنگی

دفتر: مطالعات آموزش و فرهنگ

ریسک ها و استراتژی های

کسب و کار ایران 1400

دکتر علی داوری ، دکتر مهدی صانعی

مشاغل آینده؛ بازنمایی فرصت‌ها در اقتصاد جدید

بنیاد ملی توسعه فناوری