مدرسه ملی مهارت برای آینده مشاغل و مشاغل آینده

معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی به منظور کمک به تحقق ارتباط موثر بین حوزه های مختلف جامعه و مراکز آموزشی و در راستای رصد و پایش تاثیر فناوری های نوین بر آینده مشاغل و مشاغل آینده اقدام به ایجاد مدرسه ملی مهارت با بهره مندی از کلیه ظرفیت های درون و برون سازمانی نموده و امید دارد بتواند وظیفه خود را در توانمند سازی بیش از پیش سرمایه های انسانی کشور محقق سازد. در این راه از تمامی اندیشمندان، صاحب نظران، کارشناسان، صاحبان صنایع و همه علاقمندان با افتخار دعوت به همکاری می نماید.

سخن مدیر طرح

با توجه به توسعه روزافزون علم و فناوری، ما بدنبال معرفی چالش ها و فرصتهای آینده مشاغل و مشاغل آینده به کلیه علاقمندان هستیم و در نظر داریم افراد توانمند تر و توسعه یافته تری برای آینده کشور تربیت کنیم.

فرآیند اجرای طرح در سه فاز

فرآیند اجرای این طرح در سه فاز مطالعات، ترویج و فرهنگ سازی، پیاده سازی و اجرا برنامه ریزی شد.

مطالعات، ترویج

در فاز مطالعاتی ، اسناد بالادستی و نمونه های داخلی و خارجی بررسی و با خبرگان مصاحبه شد.

فرهنگ سازی

برگزاری سلسله نشست های علمی، تولید محتوا و منابع علمی مرتبط و راه اندازی پورتال آینده مشاغل و مشاغل آینده در صدر فعالیت های انجام شده در فاز ترویج و فرهنگ سازی

پیاده سازی و اجرا

تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل ها و برگزاری دوره های آینده محور در دستور کار قرار گرفت.

دیدگاه مشتریان

آینده مشاغل و مشاغل آینده

ما اینجا هستیم تا مشاغل آینده را برای شما تداعی کنیم

دکتر سهیل دادخواه

مدیر طرح

دیدگاه مشتریان

مشتریانمان درباره ما چه می گویند؟

بسیار دوره های خوبی را برگزار می کنید امیدواریم در این زمینه بتوانید کارهای ارزشمندی انجام دهید

حیدری

مدیر طرح

heavy

هیات مدیره

بهترین ها را دور هم جمع کرده ایم

دکتر سهیل دادخواه

سرپرست اداره کل نظارت و گسترش مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی

دکتر سهیل دادخواه

سرپرست اداره کل نظارت و گسترش مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی

دکتر سهیل دادخواه

سرپرست اداره کل نظارت و گسترش مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی