نشستهای علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

نشستهای علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

برگزار کننده: معاونت آموزش و کارآفرینی